capex

i företagsekonomi: investering i an­läggnings­till­gångar, anläggningskostnader. Capex är en för­kortning för capital expenditures, kostnader för nyutveck­ling av pro­dukter, nya tjänster eller för an­skaff­ning av ny utrustning. Alter­nativet är opexdrifts­kostnader.

[företag och ekonomi] [förkortningar på C] [ändrad 18 oktober 2018]