opex

driftskostnaderkostnader för att hålla pro­duk­tionen  i gång och för användningen av en pro­dukt, tjänst eller ett system. Om­fattar sådant som förbruknings­material, elektricitet, lokal­kost­nader och löner. – Opex är kort för operating expenditures. – Alterna­tivet är capex – anläggningskost­nader.

[företag och ekonomi] [förkortningar på O] [ändrad 18 oktober 2018]