Carnivore

från 2001 officiellt känt som DCS1000 – ett avvecklat system för avläsning av e‑post, ut­vecklat av amerikanska federala polisen FBI. – Carni­vore är en ”svart låda” som in­stalleras hos internet­operatörer. Det får bara ske efter domstols­beslut och under be­gränsad tid. Av­läsning av e‑post får bara gälla en namngiven miss­tänkt person. Carni­vore möttes med misstänksamhet, eftersom det var tänk­bart att FBI passade på att läsa all e‑post som passerade servern. – Namnet Carni­vore (köttätare) an­vändes fram till februari 2001, då FBI döpte om det till DCS1000, vilket enligt FBI inte hade någon sär­skild betydelse.  FBI använde, enligt egna upp­gifter, inte Carnivore under 2002 och 2003, och av­vecklade det helt 2004. I stället använder FBI pro­gram från fristående före­tag för av­läsning av e-post.

[avläsning] [inaktuellt] [ändrad 12 januari 2019]