cell site location information

(CSLI) – information om vilka personer som under en viss tid har varit anslutna till en eller flera basstationer för mobiltelefoni. Även: vilka basstationer som en eller flera personer har varit anslutna till. Informationen kan göra det möjligt för polis och andra att kart­lägga personers resor dygnet runt under lång tid. Polisens rätt att begära ut sådan information från mobiloperatörer är därför en kontroversiell fråga i USA. – Jäm­för med bas­stations­tömning (cell tower dump).

[kartläggning] [mobilt] [ändrad 2 januari 2018]