basstationstömning

kartläggning av alla mobiltelefoner som har funnits i ett visst område under en viss tid. Det framgår av att de har varit anslutna till en bas­station i det området. – Operatören eller operatörerna åläggs att lämna ut en förteckning över alla som har varit anslutna under en viss tid. Detta gäller också för annan utrustning som kommunicerar över mobil­telefon­nätet, som surfplattor och bärbara datorer. – Mobiloperatörer kan åläggas att lämna ut sådana uppgifter till en brotts­utredning, se hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och inhämtningslagen. De kan också åläggas att lämna ut uppgifter om var en viss mobiltelefon (eller annan mobil utrustning) har funnits. – Basstations­tömning kallas ofta för masttömning. På engelska: cell tower dump. – Se också cell site location information (CSLI) och geofence warrant samt Pretty good phone privacy, PGPP.

[juridik] [kartläggning] [mobilt] [ändrad 16 februari 2021]

 

Dagens ord: 2015-08-31