basstationstömning

kartläggning av alla mobiltelefoner som har varit anslutna till en bestämd basstation under en angiven tid. – Basstationstömning används i brottsutredningar för att hitta personer som har befunnit sig i det område som basstationen har täckning i. Operatören eller operatörerna åläggs att lämna ut en förteckning över alla som har varit anslutna under den angivna tiden. Detta gäller också för annan utrustning som ansluts till mobil­nätet, som surfplattor och bärbara datorer. – Mobiloperatörer kan åläggas att lämna ut sådana uppgifter till en brottsutredning, se hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och inhämtningslagen. De kan också åläggas att lämna ut uppgifter om var en viss mobiltelefon (eller annan mobil utrustning) har funnits. – Basstationstömning kallas ofta för masttömning. På engelska: cell tower dump. – Se också cell site location information (CSLI) och geofence warrant samt Pretty good phone privacy, PGPP.

[juridik] [kartläggning] [mobilt] [ändrad 16 september 2021]

 

Dagens ord: 2015-08-31