Cepheus

ett avancerat program för poker. – Cepheus anses praktiskt taget oslagbart i heads up limit hold’em med två spelare, vilket visserligen är en av de enk­la­re formerna av poker. Programmet räknas som ett framsteg inom forskningen om artificiell intelligens, och beskrevs därför 2015 i en artikel i tidskriften Science (länk). – Cepheus har utvecklats av Michael Bowling (länk) och hans medarbetare vid universitetet i Alberta i Kanada. Pro­gram­met består av tolv terabyte data. – Du kan spela mot Cepheus på uni­ver­si­tet­ets webbsidor (länk). – Namnet: Cepheus är en stjärn­bild. Den är uppkallad efter Kefeus, som i grekisk myto­logi var kung av Aetiopien (nu­va­rande Nubien); faktiskt två kungar, farfar och sonson.

[ai] [spel] [ändrad 4 juli 2019]

Dagens ord: 2015-08-03