chapter 11

företagsrekonstruktion, konkursskydd – i USA: skydd för konkurshotat företag mot fordringsägare under begränsad tid. – Företaget ska under den tiden rekonstrueras eller avvecklas i ordnade former. Benämningen chapter 11 syftar på det kapitel i den amerikanska konkurs­lagen där detta regleras. (”The company went into chapter 11.”) Mot­svarar närmast den svenska lagen om före­tags­rekon­struk­tion. – Läs mer på de ameri­kanska dom­stol­ar­nas webb­sidor (länk).

[företag och ekonomi] [juridik] [ändrad 17 november 2018]