checkbox item

”kryssrutefunktion”, ”kryssa-för-funktion” – ironiskt om funktion eller egen­skap som finns med för syns skull. Den har kanske inget värde för användaren, men den finns ändå med för att den inte ska saknas i en lista över funktioner. – Checkbox, se kryssruta, se också item.

[användargränssnitt] [it-humor] [ändrad 12 september 2019]