kryssruta

(checkbox eller check box) – i frågeformulärwebbsidor och i grafiska användargränssnitt: en liten fyrkant som fylls i med ett kryss eller en bock när man klickar på den för att markera ett val. I Sverige brukar vi markera våra val med kryss (×), men i USA använder man bockar (✓), vilket krånglar till ordvalet. (Bockar användes i Sverige åtminstone förr för att markera fel – tänk på uttrycket ”bock i kanten”.) Rutorna bör kallas för kryssrutor på svenska.

[gränssnittskomponenter] [ändrad 8 september 2020]