chifferrymden

(cipherspace) – den krypterade delen av internet. – Ordet används av de som före­språkar kryp­te­ring av inter­net­­kommu­ni­ka­tion för att för­svåra avläsning. – Ordet chifferrymden an­spelar på cyber­­rymden (cyber­space). – Se också chiffer.

[kryptering] [ändrad 14 oktober 2018]