chifferrymden

(cipherspace) – den krypterade delen av internet. – Ordet används av de som före­språkar kryp­te­ring av inter­net­­kommu­ni­ka­tion för att för­svåra avläsning. – Ordet chifferrymden an­spelar på cyberrymden (cyberspace). Kan också kallas för kryptorymden. – Se också chiffer.

[kryptering] [ändrad 2 januari 2020]