chilling effect

avskräckande inverkan – det att människor avskräcks från att utöva sina lagliga rättig­heter, till exempel yttrande­fri­het. – Det som av­skräcker kan till exempel vara risken att bli stämd, avskedad eller att bli åsiktsregistrerad. (Hot om stämning kan vara av­skräckande för att rättegångar tar tid, kostar pengar eller ger oönskad publicitet, även om man vet att man blir friad till sist – se SLAPP.) – Chilling effect är en juridisk term i USA och Kanada. Det kan an­vändas som juridiskt argument för att stoppa åt­gärder som annars skulle ha stöd i lagen. Chilling effect i juridisk bemärkelse används inte om sådant som i största all­män­het kan verka avskräckande, som oro för att bli ogillad eller bli hotad med våld för att man gör något som är tillåtet. Det syftar främst på administrativa och juridiska be­stämmelser och åtgärder. – Uttrycket chilling effect an­vänds också mer all­mänt i betydelsen ned­kylande effekt, som i att ”räntehöjningen har en ned­­kylande effekt på fastighetsmarknaden”.

[juridik] [yttrandefrihet] [ändrad 18 juni 2019]