chilling effect

avskräckande inverkan – det att människor avskräcks från att utöva sina lagliga rättig­heter, till exempel yttrandefrihet. – Det som avskräcker kan till exempel vara risken att bli stämd, avskedad eller att bli åsiktsregistrerad. (Hot om stämning kan vara avskräckande för att rättegångar tar tid, kostar pengar eller ger oönskad publicitet, även om man vet att man blir friad till sist – se SLAPP.) – Chilling effect är en juridisk term i USA och Kanada. Det kan användas som juridiskt argument för att stoppa åtgärder som annars skulle ha stöd i lagen. Chilling effect i juridisk bemärkelse används inte om sådant som i största allmänhet kan verka avskräckande, som oro för att bli ogillad eller bli hotad med våld för att man gör något som är tillåtet. Det syftar främst på administrativa och juridiska be­stämmelser och åtgärder. – Uttrycket chilling effect används också mer allmänt i betydelsen nedkylande effekt, som i att ”räntehöjningen har en nedkylande effekt på fastighetsmarknaden”.

[juridik] [yttrandefrihet] [ändrad 18 juni 2019]