cirkumflex

en accent som förekommer i franska ord som entre­­côte. Kallas ibland för ”tak”. – Historiskt står cirkumflex för ett bort­­tappat s. (Franska hôtel hette tidigare hostel.) På svenska kan vi ute­lämna cirkumflex i franska lån­ord, men det före­kommer ändå ibland i ord som hôtel och entre­côte. – Fri­­stående kan samma tecken ^ stå för ”upp­höjt till”, till exempel 3^5 för 35, där det inte går att skriva upp­­höjda siffror. – En upp‑och‑ner­vänd cirkumflex kallas för karon. – Se också död­tangent.

[tecken] [ändrad 21 augusti 2019]