cirkumflex

(”tak”) – accent som förekommer i franska ord som entre­­côte. – His­to­riskt står cirkum­flex för ett bort­­tappat s. (Franska hôtel hette tidigare hostel.) På svenska kan vi ute­lämna cirkum­­flex i franska lån­ord, men det före­kommer ibland i ord som hôtel och entre­côte. – Fri­­stående kan samma tecken ^ stå för ”upp­höjt till”, till exempel 3^5 för 35, där det inte går att skriva upp­­höjda siffror. – En upp-och-ner­vänd cirkum­­flex kallas för karon. – Se också död­tangent. – Mer typografi.