karon

(caron)diakritiskt tecken som ser ut som en nedåtriktad pilspets eller som en upp-och-ned-vänd cirkumflex. Används tillsammans med andra tecken, som här med s: š. När tecknet används i tjeckiska kallas det för hacek.

[tecken] [ändrad 10 juli 2017]