citaträtt

rätten att citera upp­hovs­rättsligt skyddade verk utan tillstånd. Gäller för text och musik. – Citat­rätten regleras i upp­hovs­rätts­lagens para­graf 22 (klicka här). Det ska framgå att citatet är ett citat, och upphovspersonens namn ska anges. Ett citat ska vara en mindre del av verket. – För målningar och andra konstformer gäller återgivningsrätten. – Citat­rätt och åter­givnings­rätt mot­svarar fair use i ameri­kansk rätt.

[upphovsrätt] [ändrad 21 maj 2019]