återgivningsrätt

rätt att utan tillstånd återge målningar, fotografier och andra konst­verk i recen­sioner, forsk­ning, ut­bild­ning och nyheter. Ligger nära citat­rätt och regleras i upp­hovs­rätts-lagens para­graf 23 (länk). –– Åter­giv­nings­rätt och citat­rätt mot­svarar fair use i ameri­kansk upp­hovs­rätt. – I ett kontro­versi­ellt utslag i april 2016 fastslog Högsta domstolen att sajten Offentlig konst (länk) inte, trots återgivningsrätten, har rätt att publicera bilder på statyer och andra konstverk som är uppställda utomhus på allmän plats. – Se press­med­del­ande från HD.

[kultur och underhållning på webben] [upphovsrätt] [ändrad 4 september 2017]

Dagens ord: 2017-11-27