återgivningsrätt

rätten att utan tillstånd återge målningar, fotografier och andra konst­verk i recen­sioner, forsk­ning, utbildning och nyheter. Ligger nära citat­rätt och regleras i upp­hovs­rätts‑lagens paragraf 23 (länk). – Återgivningsrätt och citat­rätt mot­svarar fair use i ameri­kansk upp­hovs­rätt. – I ett kontro­versi­ellt utslag i april 2016 fastslog Högsta domstolen att sajten Offentlig konst (länk), trots återgivningsrätten, inte hade rätt att publicera bilder på statyer och andra konstverk som är uppställda utomhus på allmän plats. – Se pressmed­del­ande från HD.

[kultur och underhållning på webben] [upphovsrätt] [ändrad 21 mars 2019]

Dagens ord: 2019-05-27