återgivningsrätt

rätt att utan tillstånd återge målningar, fotografier och andra konst­verk i recen­sioner, forsk­ning, utbildning och nyheter. Ligger nära citat­rätt och regleras i upp­hovs­rätts-lagens para­graf 23 (länk). –– Åter­giv­nings­rätt och citat­rätt mot­svarar fair use i ameri­kansk upp­hovs­rätt. – I ett kontroversiellt utslag i april 2016 fastslog Högsta domstolen att sajten Offentlig konst (länk) inte, trots återgivningsrätten, har rätt att publicera bilder på statyer och andra konstverk som är uppställda utomhus på allmän plats. – Se pressmeddelande från HD.

Dagens ord: 2016-03-27