civionics

”civionik” – användning av elektronik för övervakning av byggnaders tillstånd. Elektroniska mätinstrument (sensorer) byggs in i hus, broar och vägar och lämnar underlag till bedömning av hur konstruktionerna står emot påfrestningar och slitage samt deras behov av underhåll och reparationer. – Ordet: Kombination av civil engineering och electronics. Även: civionic engineering.

[elektronik] [industriell it] [sakernas internet] [ändrad 24 januari 2020]