clip art

(eller clipart) – urklippsbilder – samling av digitala bilder som får an­vändas fritt. Ofta är det bilder i serie­tecknings­stil, men foton kan också spridas som ur­klipps­bilder. Bilderna kan läggas in i dokument, bild­spel, på webb­sidor eller an­vändas på andra sätt. Man måste kanske (särskilt förr) betala för bild­samlingen, men sedan får man an­vända bilderna hur man vill. – Ordet clip art an­vändes också före person­datorernas tid om liknande tryckta bildsamlingar, av­sedda för sax, papper och klister. De första digitala samlingarna av ur­klipps­bilder kom på 1980‑talet. Intresset för dem har avtagit därför att det har blivit lätt att hitta och ladda ner bilder från webben. – Clip art var en samling ur­klipps­bilder som följde med i Microsofts kontorsprogram från 1993. Micro­soft lade ner Clip art i december 2014, och hänvisade bild­letare till sök­motorn Bing (se blogg).

[ljud och bild] [ändrad 6 september 2018]