Codds tolv regler

(Codds twelve rules) – tolv regler för hur rela­tions­data­baser ska vara upp­byggda, fram­lagda 1985 av rela­tions­data­basens upp­hovs­man E F Codd. Hela listan finns på Wiki­pedia (länk). Det ska tilläggas att det troligen inte finns en enda rela­tions­data­bas som tillämpar alla tolv reglerna till punkt och pricka.

[databaser] [ändrad 4 juni 2017]

Dagens ord: 2012-09-03