Codds tolv regler

(Codd’s twelve rules) – tolv regler för hur rela­tions­data­baser ska vara uppbyggda, fram­lagda 1985 av relationsdatabasens upp­hovs­man E F Codd†. Hela listan finns på Wikipedia. Det ska tilläggas att det troligen inte finns en enda rela­tions­data­bas som tillämpar alla tolv reglerna till punkt och pricka.

[databaser] [ändrad 4 juni 2017]

Dagens ord: 2012-09-03