cold potato routing

sen vidaredirigering – det att ett nätverk behåller ett meddelande som ska vidare till ett annat nätverk så länge som möjligt. Mer precist handlar det om autonoma nätverk på internet – enskilda nätverk eller sammanslutningar av nätverk som dirigerar trafik på sin del av nätet. Sen vidaredirigering kan tillämpas på meddelanden som ska gå från ett nätverk till ett annat, eventuellt i flera steg. Det första nätverket låter meddelandet gå i det egna nätverket så långt som det går innan det skickar över meddelandet till det andra nätverket. Syftet är att kunna garantera hög tjänstekvalitet. – Alternativet, hot potato routing, är vanligare.

[internet] [ändrad 30 juni 2018]