hot potato routing

tidig vidaredirigering – det att nätverk på internet lämnar över meddelanden till andra nätverk så snart som det är möjligt (meddelandet hanteras som en ”het potatis”). Detta gäller givetvis bara för meddelanden som ska vidarebefordras. Mer precist handlar det om autonoma nätverk på internet – enskilda nätverk eller sammanslutningar av nätverk som dirigerar trafik på nätet. Tidig vidaredirigering tillämpas på meddelanden som ska gå från ett nätverk till ett annat, eventuellt i flera steg. Det första nätverket väljer den första tillgängliga kontaktpunkten till det andra nätverket för att skicka över meddelandet. Detta är det vanliga sättet att hantera trafik mellan autonoma nätverk som dirigerar ungefär lika mycket trafik till och från varandra (avräkningsfria nätverk). – Jämför med cold potato routing.

[internet] [ändrad 30 juni 2018]

Dagens ord: 2018-07-08