communication

har ofta samma betydelse som svenska kommunikation, men communication är också ett ord för meddelande, tillkännagivande. ”A communication from the board of directors” är alltså ett till­känna­giv­ande från företagets styrelse. En chief communications officer, CCO (se chefstitlar på C) skulle på svenska troligen kallas för informations­direktör. – Skillnaden mellan communication och communications kan vara besvärlig: [a] communication brukar användas om en bestämd händelse, process eller ett meddelande, medan communications står för den all­männa före­teelsen kommuni­ka­tion.

[kommunikation] [språktips] [ändrad 8 januari 2018]