kommunikation

(communication) – förflyttning av meddelanden, människor och varor. – Fram till slutet av 1900‑talet användes ordet kommunikation mest om trans­porter: bilar, tåg, flyg­plan och fartyg. Det användes också om utbyte av information. Numera används kommunikation ofta enbart i betydelsen elektroniska kommunikationer, alltså främst internet och telefoni. När man menar för­flyttning av människor och varor talar man i stället om trafik eller trans­porter – ord som givetvis har funnits länge, men som börjar ersätta kommunika­tion i den betydelsen. – Engelska communication har också andra betydelser.

[elektronisk kommunikation] [språktips] [ändrad 27 maj 2019]