Computer fraud and abuse act

(CFAA) – amerikansk lag mot dataintrång. – Lagen förbjuder utom­stå­ende att skaffa sig till­gång till information på vissa datorer. Lagen för­bjuder också att man stör eller saboterar driften av sådana datorer, eller kommunikationen mellan dem. Det är också förbjudet att olovligen använda sådana datorer för eget bruk, utom i marginella fall. – CFAA gäller för det som i lagen kallas för skyddade datorer (protected computers). Som sådana räknas datorer som används av myn­dig­heter och finansiella institutioner samt i handel och kommunikation mellan del­stat­er­na eller med andra länder. Lagen stiftades redan 1984, och har ändrats sedan dess. – Det var CFAA som åbe­rop­ades i det upp­märk­sam­ma­de åtalet mot Aaron Swartz. Med anledning av det har det föreslag­its att lagen ska mildras, se Aarons lag. Lagen åberopas också i åtalet mot Julian Assange (se WikiLeaks) i USA. – Lagtexten finns här: länk.

[dataintrång] [lagar] [ändrad 15 april 2019]