Aarons lag

(Aarons law) – föreslagna ändringar av CFAA, en amerikansk lag mot dataintrång, för­­anledda av det oproportionerliga åtalet mot Aaron Swartz. – Swartz hotades med 35 års fängelse och en miljon dollar i böter för att han hade laddat ner veten­­skapliga upp­­satser från en server. Ingen hävdade att han hade begått data­­intrång, orsakat någon ekonomisk skada eller saboterat servern, bara att han hade brutit mot vissa an­vändar­­villkor. Swartz tog sitt liv innan domen hade fallit. – Se artikel av Lawrence Lessig i The Atlantic (länk).

[lagar][ändrad 15 februari 2018]

Dagens ord: 2013-04-01