construct

    1. konstrukt – beteckning på de grundläggande sätten att exekvera instruktionerna i programkod. Man brukar räkna med tre konstrukter:
    • sekvens – instruktioner utförs i tur och ordning;
    • selektion – vid hopp (”förgreningar”) exekveras en av två eller flera möjliga instruktioner;
    • iterering – en serie instruktioner exekveras flera gånger, antingen ett bestämt antal gånger eller tills ett angivet villkor är uppfyllt.
  1. – i andra sammanhang: en teoretisk skapelse som beskriver eller förklarar ett fenomen, till exempel inom psykologi; termen markerar att det är just en teoretisk konstruktion, inte något som är direkt empiriskt belagt.

[datorvetenskap] [programmering] [6 juni 2020]