consumer backyard

konsumentsnack – det som sägs och skrivs om ett företag och dess produkter i sociala medier, på bloggar och i andra sammanhang som företaget inte har någon kontroll över. – Uttrycket används om sådana omdömen som företag vill samla in och analysera. Konsumentsnack på internet är enklast att samla in, så i praktiken står uttrycket consumer backyard mest för det. – Man talar också om brand backyard – de diskussions­forum, kommentarsfält och annat som företaget (the brand) själv tillhandahåller.

[marknadsföring] [sociala medier] [21 juni 2017]