Control Data

datorföretag, grundat 1957 av Seymour Cray. Före­taget var med sina högpresterande datorer under 1960‑talet en all­varlig kon­kurrent till IBM. När Seymour Cray lämnade företaget 1972 fick Control Data allt svårare att hävda sig mot IBM och Seymour Crays nya före­tag, Cray Research. Control Data slutade då att till­verka datorer, gick över till system­integration och köptes 1999 upp av dåvarande Syntegra, ett dotter­bolag till BT. Verksamheten ingår nu i BT Global Services (länk).

[superdatorer] [uppköpt] [ändrad 24 januari 2018]