conversion rate optimization

(CRO) – konverteringskvotoptimisering; optimering av konverteringskvoten – ansträngningar att få så hög andel konverteringar som möjligt bland de besökare som ser reklam på webben. Alltså köp eller annan interaktion med annonsören.

[marknadsföring] [webbreklam] [8 november 2019]