cost per click

kostnad per klick. Om webb­annonsering: kostnaden för webb­­annonsering delat med antalet klick på annonsen. (Detta oav­sett om klicken leder till köp eller inte.) För­­kortas CPC. Jämför med revenue per click, RPC.

[webbreklam] [ändrad 17 oktober 2013]