cost per click

kostnad per klick. Om webb­annonsering: kostnaden för webb­­annonsering delat med antalet klick på annonsen. (Detta oav­sett om klicken leder till köp eller inte.) För­­kortas cpc. Jäm­­för med revenue per click, rpc.