revenue per click

intäkter per klick – om webb­annonsering: värdet av alla intäkter som man får genom webb­annonsering delat med antalet klick på de webb­annonser det gäller. Om det blir hundra klick på en annons och den totala försäljningen som genereras av annonsen är två tusen kronor är intäkterna alltså tjugo kronor per klick. För­kortas RPC. Jäm­för med cost per click, CPC.

[webbreklam] [ändrad 17 oktober 2013]