revenue per click

intäkter per klick om webb­annonsering: värdet av alla intäkter som man får genom webb­annonsering delat med antalet klick på de webb­annonser det gäller. Om det blir hundra klick på en annons och den totala för­sälj­ningen som genereras av annonsen är två tusen kronor är intäkterna alltså tjugo kronor per klick. För­kortas rpc. Jäm­för med cost per click, cpc.