CPU2000

ett sedan 2006 avskaffat riktmärke för datorers förmåga att genomföra krävande beräkningar, fastställt av SPEC. Ersattes av CPU2006 som i sin tur har ersatts av CPU2017. CPU2000 ersatte de föråldrade riktmärkena SPECint och SPECfp.

[inaktuellt] [testning] [ändrad 17 oktober 2019]