CSC

(common short code eller bara short code)kortnummer för SMS – i Sverige femsiffriga nummer till SMS‑tjänster. Numren används i stället för vanliga mobiltelefonnummer när man vill ha ett nummer som är lätt att komma ihåg. Kortnummer för SMS säljs av mobiltelefonoperatörer, men de fungerar i Sverige oberoende av vilken operatör man ringer med.

[förkortningar på C] [mobilt] [ändrad 24 augusti 2017]