culturomics

”kulturomi”analys av stora textmängder i syfte att beskriva och kartlägga mänsklig kultur. – De stora text­mängd­er­na är i praktiken text på internet, tillgäng­lig med hjälp av Google och andra sök­motorer. – Termen culturomics in­fördes i slutet av 2010 av en grupp forskare i en artikel i tidskriften Science (länk).

[konst och litteratur] [språkteknik] [ändrad 29 januari 2019]