CurrentC

ett nerlagt amerikanskt betalsystem för smarta mobiler. – CurrentC arbetade med QR‑koder. Det beskrevs hösten 2014 som ett hot mot Apple Pay. – CurrentC ut­vecklades av konsortiet Merchant customer exchange, MCX, och togs i bruk 2015. Men i juni 2016 meddelade företaget att alla konton skulle avvecklas den 28 juni 2016. JPMorgan Chase köpte MCX teknik i mars 2017, och MCX webbsidor är stängda. – MCX, som ägdes av ett antal amerikan­ska detaljhandels­företag, ut­vecklade CurrentC för att detaljhandeln skulle slippa de höga av­gift­er­na på kort­betalningar. Belopp och annan information om betalningen skickades till CurrentC, som i sin tur skickade en QR‑kod till kundens mobil. QR‑koden (ett rutmönster) visades på bildskärmen, och säljaren kunde då av­läsa QR‑koden med en vanlig streckkods­läsare. – QR‑koden inne­höll ingen in­for­ma­tion som var användbar för obe­höriga. Den var bara ett menings­löst nummer som fungerade som säljarens nyckel till trans­aktionen. Kundens app skyddades av en fyr­siffrig PIN. – Under hösten 2014 blev det känt att flera av de detaljhandels­företag som då skulle ta CurrentC i bruk block­e­ra­de Apple Pay genom att göra det omöjligt att använda NFC (Apple Pay an­vänder NFC) på deras betalterminaler. – Se currentc.com (stängd).

[betalningar] [nerlagt] [ändrad 14 september 2018]