cybercasing

”cyberrekning” – när tjuvar använder infor­ma­tion på nätet för att av­göra om och när de ska bryta sig in i ett hus. – Tjuv­arna an­vänder till exempel plats­baserade tjänster för att se om husets ägare är hemma. Tjuven kan kanske också se på Face­book* att familjen är bort­rest. – Engelska to case i tjuv­­jargong mot­­svarar svenska att reka (=re­kogno­scera). Det är ett gammalt ord för att studera ett hus innan man gör in­brott. (Se också cyber.)

Dagens ord: 2014-10-03