platsbaserad tjänst

(location-based service, LBS) – tjänst som bygger på information om var användaren finns för tillfället. Bygger på att användaren har med sig en mobiltelefon med GPS eller annan möjlighet till positionsbestämning. En butik kan till exempel sända ett SMS med rabatt­erbjudanden till en förbipasserande kund. Platsbaserade tjänster förekommer också i sociala nät­verk som ett sätt för användaren att berätta för sina kontakter var hon är. – Se också cyber­casing och geo­taggning.

[geo] [ändrad 4 juli 2017]