dark archive

slutet arkiv – arkiv som är helt stängt eller bara till­gäng­ligt för ett fåtal personer. Om arkivet är helt stängt (ingen har tillgång till inne­hållet) får det bara öppnas under extrema om­ständig­heter, till exempel för att åter­ställa informa­tion som har gått förlorad någon annan­stans. Termen kan användas både om digitala arkiv och pappersarkiv. – Mot­sats: light archive.

[arkiv och bibliotek] [datalagring] [ändrad 22 oktober 2017]