light archive

öppet arkiv – arkiv som är öppet för många användare. Inte nödvändigtvis för alla. Termen kan användas både om digitala arkiv och pappersarkiv. – Motsats: dark archive.

[arkiv och bibliotek] [datalagring] [ändrad 22 oktober 2017]