data wrangling

dataknådning, databeredning – bearbetning av data i olika format för att de ska kunna behandlas och analyseras på ett enhetligt sätt. – I dataknådning ingår bland annat normalisering. – Kallas också för datapreparering. (To wrangle är att gräla, att slåss; att fösa djur.)

[data] [10 november 2021]