dataformat

föreskrivet sätt att ordna data som ska lagras och kunna behandlas av datorprogram eller utrustning. (Se format.) Olika program och utrustning förutsätter olika dataformat. Exempel på dataformat är:

  • datatyp;
  • filformat;
  • – lagringsformat (för lagringsmedier av olika slag);
  • arkivformat;
  • – filformat för musik- och videofiler;
  • – format för information i datakommunikation.

– På engelska: data format.

[data] [16 april 2019]