datalagringsnät

(storage area network, SAN) – nät av sammankopplade datalagringsenheter. En specialiserad del av ett företagsnät. Förutom att det snabbt förser användarna på företagsnätet med data sköter ett lagringsnät mer eller mindre automatiskt funktioner som säkerhetskopiering, spegling av data för avbrottsfri drift samt arkivering. – Läs mer på branschorganisationen SNIA:s webbsidor. (Datalagringsnät är något annat än network-attached storage.)

[datalagring] [ändrad 21 augusti 2019]