network-attached storage

(NAS) – datalagring där hårddiskarna i ett lokalt nätverk är anslutna direkt till nätet på samma sätt som persondatorerna. Datalagringen går alltså inte genom nätservern, utan är direkt åtkomlig från alla anslutna och behöriga datorer. Fördelen är att detta minskar belastningen både på nätservern och på datalagringen. (Detta är något annat än storage area networks, datalagringsnät.) – Se också NASD, network-attached storage device.

[lagringsmedier] [nätverk]