dataskydd

(data loss prevention, förkortat DLP) – program och åtgärder som på olika sätt för­hindrar att hemlig information når obehöriga. – Program för dataskydd övervakar informa­tion som skickas i nätverk, information som bearbetas och informa­tion som är lagrad. Syftet är att upptäcka och förhindra otillåten över­föring av information. – Dataskydd kallas på engelska också för data leak prevention, information leak detection and prevention (IDLP), information leak prevention (ILP), content monitoring and filtering (CMF – se innehållsfiltrering), information protection and control (IPC) och ex­trusion prevention system. – Observera att engelska data loss prevention används i just denna bety­delse. Alltså om skydd mot obehörig åtkomst, inte om skydd mot att data går förlorade, till exempel av tekniska orsaker. – Se också Dataskydd.net.

[dataskydd] [ändrad 30 mars 2023]