dataskydd

(data loss prevention, förkortat dlp) –– program och åtgärder som på olika sätt för­hindrar att hemlig in­forma­tion når obe­hö­riga. – Pro­gram för data­skydd över­vakar in­forma­tion som skickas i nätverk, in­forma­tion som be­ar­betas och in­forma­tion som är lagrad. Syftet är att upp­täcka och för­hindra otillåten över­föring av in­forma­tion. –– Data­skydd kallas på engelska också för data leak pre­vention, infor­mation leak detection and prevention (idlp), infor­mation leak pre­vention (ilp), content monitoring and filtering (cmf), infor­mation pro­tection and control (ipc) och ex­trusion pre­vention system. –– Ob­ser­vera att engelska data loss pre­vention används i just denna be­ty­delse. Alltså om skydd mot obe­hö­rig åt­komst, inte om skydd mot att data går för­lorade, till exempel av tekniska orsaker. –– Se också Dataskydd.net.