dataskydd

(data loss prevention, förkortat DLP) – program och åtgärder som på olika sätt för­hindrar att hemlig information når obehöriga. – Program för dataskydd övervakar informa­tion som skickas i nätverk, information som bearbetas och informa­tion som är lagrad. Syftet är att upptäcka och förhindra otillåten över­föring av information. – Dataskydd kallas på engelska också för data leak prevention, information leak detection and prevention (IDLP), information leak prevention (ILP), content monitoring and filtering (CMF), information protection and control (IPC) och ex­trusion prevention system. – Observera att engelska data loss prevention används i just denna bety­delse. Alltså om skydd mot obehörig åtkomst, inte om skydd mot att data går förlorade, till exempel av tekniska orsaker. – Se också Dataskydd.net.

[dataskydd] [ändrad 15 oktober 2018]