dataskydd

(data loss prevention, förkortat DLP) – program och åtgärder som på olika sätt för­hindrar att hemlig in­forma­tion når obe­hö­riga. Pro­gram för dataskydd över­vakar in­forma­tion som skickas i nätverk, in­forma­tion som bearbetas och in­forma­tion som är lagrad. Syftet är att upp­täcka och förhindra otillåten över­föring av in­forma­tion. – Data­skydd kallas på engelska också för data leak pre­vention, infor­mation leak detection and prevention (IDLP), information leak pre­vention (ILP), content monitoring and filtering (CMF), information pro­tection and control (IPC) och ex­trusion prevention system. – Observera att engelska data loss pre­vention används i just denna be­ty­delse. Alltså om skydd mot obe­hö­rig åt­komst, inte om skydd mot att data går förlorade, till exempel av tekniska orsaker. – Se också Dataskydd.net.

[dataskydd] [ändrad 15 oktober 2018]