DCOM

distributed common object model – en teknik från Micro­soft som gör det möjligt för program­komponenter att sam­verka genom datornät. En del av pro­grammet kan alltså finnas på en dator och en annan del av pro­grammet på en annan dator. Kallades tidigare för Net­work OLE. – Läs mer på Microsofts webb­sidor.

[förkortningar på D] [programmering] [ändrad 7 september 2018]