dechiffrering

(deciphering) – äldre ord för dekryptering. Anknyter till chiffer. – Ordet används inte bara när det gäller kryptering, utan också om uttydning av skriftsystem: ”Champollion dechiffrerade hieroglyferna”. Även skämtsamt: ”Ingen kan dechiffrera hans handstil”.

[kryptering] [10 mars 2018]