deferred

uppskjuten, senarelagd; indirekt – deferred mode – fördröjningsläge, fördröjt läge – avsiktligt uppskjutet verk­ställande av programinstruktioner. Det kan göras i väntan på att lämpliga resurser blir till­gängliga (som när e‑posten väntar i utkorgen tills datorn får till­gång till en internetanslutning) eller för att bygga upp en buffert av instruktioner så att exekveringen (till exempel av ljud- och videofiler) går jämnt; deferred adressing – upprepad indirekt adressering – en metod för hantering av minnes­adresser: en indirekt adress hänvisar till en annan indirekt adress i ett eller flera led tills den verkliga adressen påträffas.

[programmering] [ändrad 10 juni 2020]