exekvera

(execute) – i datorteknik: att låta en dator genom­föra instruktionerna i ett program; att köra pro­gram­met. – Be­ty­delse­mäs­sigt är det ingen skill­nad mellan exekvera och köra: skriv gärna köra om du vänder dig till läsare som kanske inte känner till ordet exe­kvera. – Se också runtime. – Exe­kvera, för­kortat x, är en av de tre rättig­­het­er­na i Unix-system: rätt att exe­kvera ett pro­gram inne­bär att ha rätt att göra just det (men inte nöd­vän­digt­vis att göra något annat). De andra två rättig­het­er­na är att läsa (read) och att skriva (write).

[drift] [mjukvara] [ändrad 1 november 2017]