delningsdosa

(splitter) anordning som behövs för dsl: dosan delar upp signalen från telefon­­jacket i vanliga telefon­samtal och data­kom­mu­ni­ka­tion och skickar signalerna vidare i varsin kabel. Kablarna går till telefonen respektive dsl-modemet. Det fungerar också i andra riktningen: del­nings­­dosan tar emot signaler från telefonen och dsl-modemet och sänder båda i samma kabel till telefon­­jacket. Delnings­dosan är en liten dosa eller propp som kopplas in direkt efter huvud­jacket. Ordet kan också användas om andra anord­ningar som delar upp samman­­satta signaler på liknande sätt.