depå

(depository) – fysisk plats där data förvaras på säkert sätt. – Data i en depå kan lagras på hårddisk eller SSD, på band, på optisk disk eller i form av utskrifter. En depå är skyddad mot fysiskt intrång som ett kassavalv, och bara behöriga personer har tillträde. Syftet kan vara att arkivera data eller att skydda viktiga data mot manipulation. – Även: datorprogram som hanterar datamängderna i en depå. – Termen depository används på engelska också i mer allmän betydelse om datasamlingar av olika slag.

[dataskydd] [ändrad 15 november 2018]