depaketering

sammansättning av datameddelanden som har sänts uppdelade i paket till kompletta sammanhållna filer. Termen används ofta när man sänder musik eller video över internet för direktuppspelning, eftersom snabb och omärkbar depaketering behövs för att filen ska kunna spelas upp utan att den hakar upp sig. – På engelska: depacketizing.

[filer] [internet] [ljud och bild] [ändrad 21 november 2019]